fbpx

Drei unserer Biere die 2015 auf dem Golden Bier Poland Wettbewerb preisgekrönt wurden

15/10/2015

Trzy piwa Browaru Lubicz nagrodzone Golden Beer Poland 2015

Den Internationalen Brauerkongress, der schon zum 5 mal stattfand, d. h. gestern am 15 Oktober, kann man zweifellos als einen glücklichen Tag für die Brauerei Lubicz in Krakau anerkennen. Die nach 14 Jahren reaktivierte Brauereigaststätte, die auf traditionellen Rezepten und neuesten Technologien basiert begann im August dieses Jahres das Bier im Zentrum Krakaus zu brauen und gewann gestern alle wichtige Auszeichnungen.

Die Goldmedaille für das dunkle Bier in der Kategorie Dunkler Voller Lager, Die Silbermedaille für das Bier Alt in der Kategorie Andere Spezielle Biere und die Bronzemedaille für das Bier Marcowe in der Kategorie Heller Voller Lager, diese drei Auszeichnungen konnte im Namen der Brauerei Lubicz der Hauptbrauer Krzysztof Ozdarski abnehmen. "Die neuesten Technologien, beste Zutaten, traditionelle Rezepte und meine langjährige Erfahrung in der Brauerei haben zu den heutigen Auszeichnungen beigetragen" - so erklärt Krzysztof Ozdarski den Erfolg der Biere. "Wir haben hart gearbeitet um diese dieser Medaillen zu gewinnen. Wir fuhren persönlich, zu dem Malzlieferanten bevor wir die Ware bestellten, um sicherzustellen, dass die in unserem Bier verwendeten Rohstoffe, die höchste Qualität haben. Das ist ein Erfolg des gesamten Teams. Am meisten freut mich die Tatsache, dass die Bewohner von Krakau die Möglichkeit haben werden das perfekte Bier in der alten Krakauer Brauerei zu genießen."

Der Golden Beer Poland Wettbewerb hat zum Ziel die wertvollsten und stilvollsten Biere, die auf dem polnischen Markt zur Verfügung stehen aufzuzeigen, somit haben die Krakauer die Möglichkeit, gute Biere zu genießen, es freut umso mehr, dass die Brauerei Lubicz erst seit 6 Wochen auf dem Markt tätig ist und weitere Sorten Bier einzuführen plant.

www.browar-lubicz.com.pl

Szanowny Kliencie,

  • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Browar Lubicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS nr 0000513329 (dalej Browar).
  • Cele, dla których Browar przetwarza Twoje dane osobowe to realizacja usługi/dostawy określonej zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostawanie w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Ponadto celem przetwarzania jest dochodzenie ewentualnych roszczeń objętych umową albo związanych z umową, a także udokumentowanie wykonania usługi/dostawy dla celów podatkowych. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania Browar przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach oraz celu profilowania.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę /dostawę określoną zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych i/lub profilowania jest Twoja zgoda. Jednocześnie informujmy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  • Browar przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: Spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Browarem, spółce świadczącej usługi zarządzania, firmom świadczącym usługi wsparcia IT Browaru oraz dostarczającym oprogramowanie inf., firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki, kancelariom prawniczym, doradcom podatkowym.
  • Pani/a dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług/dostaw będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie.
  • Ma Pan/i prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Browaru. Ponadto, Browar udostępnia adres email: info@browar-lubicz.com.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
  • Browar nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy na usługę /dostawę świadczoną przez Browar może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
  • Browar podejmuje zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania, chyba że nie wyraziłeś zgody na profilowanie. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które Browar pozyskał w związku z świadczeniem na Twoją rzecz usług/dostaw.