Das Eröffnungsfestival in der Brauerei Lubicz

04/09/2015

Festiwal Otwarcia w Browarze Lubicz

  Bartek Dziedzic

Am Freitag, 4 September um 11.00 Uhr haben wir zum ersten Mal die Tür für unsere Gäste geöffnet. Wir begannen damit zugleich das spezielle Wochenende, also das Eröffnungsfestival in der Brauerei Lubicz.

Diesen Tag leitete 18 Monate intensiver Arbeit ein, u. a. die Anpassung des Gebäudes an die Anforderungen des Restaurants, sowie Renovierungsarbeiten, die Erstellung des Menüs und die Bierherstellung.

Für den wichtigsten Prozess - das Bierbrauen - ist von Anfang an der mehrmals, nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationale Ebene ausgezeichneter Brauer Krzysztof Ozdarski verantwortlich. Natürlich dürfen wir nicht die Speisekarte des Restaurants vergessen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Küchenchef Rafal Kosinski erstellt haben. Sie bassiert auf lokalen und saisonalen Produkten.

Das ganze Wochenende war eine besondere Zeit für uns, an welche wir uns noch lange erinnern werden. Aus diesem Anlass haben wir das Bier Leżak und das Weizenbier, die sich beide in unserem festen Angebot befinden, sowie ein dunkles Saisonbier hergestellt. Zahlreiche Gäste kamen während dieser drei Tage, um uns zu besuchen: Sie aßen mehr als 500 Mahlzeiten, kauften 800 Stück Flaschenbier zum Mitnehmen und tranken in unserer Brauerei 2374 Liter Bier.

www.browar-lubicz.com.pl

Szanowny Kliencie,

  • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Browar Lubicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS nr 0000513329 (dalej Browar).
  • Cele, dla których Browar przetwarza Twoje dane osobowe to realizacja usługi/dostawy określonej zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostawanie w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Ponadto celem przetwarzania jest dochodzenie ewentualnych roszczeń objętych umową albo związanych z umową, a także udokumentowanie wykonania usługi/dostawy dla celów podatkowych. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania Browar przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach oraz celu profilowania.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę /dostawę określoną zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych i/lub profilowania jest Twoja zgoda. Jednocześnie informujmy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  • Browar przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: Spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Browarem, spółce świadczącej usługi zarządzania, firmom świadczącym usługi wsparcia IT Browaru oraz dostarczającym oprogramowanie inf., firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki, kancelariom prawniczym, doradcom podatkowym.
  • Pani/a dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług/dostaw będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie.
  • Ma Pan/i prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Browaru. Ponadto, Browar udostępnia adres email: info@browar-lubicz.com.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
  • Browar nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy na usługę /dostawę świadczoną przez Browar może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
  • Browar podejmuje zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania, chyba że nie wyraziłeś zgody na profilowanie. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które Browar pozyskał w związku z świadczeniem na Twoją rzecz usług/dostaw.